ПРОЦЕНКО ЛЮДМИЛА АНДРІЇВНА Buch

КИЇВСЬКИЙ НЕКРОПОЛЬ

Путівник-довідник

Видавництво «Український письменник»,
252054, Київ-54, вул. Чкалова, 52.
Видруковано з діапозитивів АТ «Книга».

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

Ця книга вперше в історії Києва розповість про місця, де спочили представники українського письменства.
У книзі розширено поняття «письменник». Це тому, що «Київський некрополь» охоплює величезний історичний період, коли фактично ще не існувало чіткої межі між професіоналізмом і аматорством. Відтак автор вважав за потрібне звернути увагу на процес розвитку письменства в цілому — включити сюди мовознавство, слов'янознавство, викладання мови й літератури (до того ж не тільки російської). Кожен, хто знає історію української мови й літератури, пам'ятає, що викладання їх певний час заборонялося. Для повної картини потрібно розповісти і про представників книгодрукування та видавничої справи, бібліографів, колекціонерів. При цьому не варто забувати й про родинні зв'язки окремих людей з видатними літераторами.
Відомості про поховання у книзі подаються за хронологією самих поховань і місць, відведених під кладовища. В окремих випадках, там, де необхідно підкреслити історичність літературного процесу (Києво-Печерська лавра та інші місця), особи подані за роками смерті, решта — за абеткою. Кожну групу завершують відомості про родичів видатних письменників. У межах сучасних київських кладовищ ми проходимо дільницю за дільницею, починаючи з дореволюційних поховань (там, де вони є). Виняток тут становлять перша й друга дільниці Байкового й Лук'янівського кладовищ, перелік поховань на яких завершується описами знищених або утрачених могил.
Орієнтуватися у великій кількості матеріалу читачеві допоможе іменний покажчик. Перелік окремих місць поховання не складався — за нього править зміст книги.
I нарешті кілька слів про виклад біографій. Особи, про яких немає згадок у енциклопедіях, подаються з більш докладними життєписами. Про літераторів, котрі жили й діяли в радянські часи, як правило, подаються короткі дані та інформація про увічнення пам'яті, родинні зв'язки.
Йдучи за змістом книги, читач зрозуміє, як важливо до краплини зберегти всі святі місця поховання, пов'язані з історією української культури.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Тихо шелестять вітами дерева над київськими косогорами... Так, мабуть, було віками... Жив Боян, котрий співав сумні пісні на тризні по Кию; можливо, що і самого співця поховано на величезному язичницькому кладовищі, яке піднімалось угору між сучасними вулицями — Хрещатиком та Володимирською. Про це ми, на жаль, можемо тільки гадати, оскільки відповідні документальні джерела до нас не дійшли, а відтак не донесли й імен перших слов'янських поетів... Чимало таємниць про народних бардів, котрі існували при дворах князів, надійно заховали київські кургани, на яких тепер стоїть наше місто.
Невідомими для нас залишаються й імена перших християнських письменників і поетів, а тим більше - місця їхніх поховань. Можна тільки здогадуватися, що вони знайшли свій останній прихисток на цвинтарях біля соборів, бо в середині цих величних споруд хоронили лише можновладців.
Для початку згадаймо про поховання великого київського князя Володимира Святославовича. Його тлін у Десятинній церкві шукали київські археологи XIX століття, але перед тим це місце знайшов славетний Петро Могила. В «Описи Киево-Печерской лавры» (1795 р.) так згадана ця подія: «Петро Могила, маючи звичай відвідувати цю церкву... і при виході з неї, оглядаючи її зовні, побачив випадково неподалік від церкви невеличку заглибину, поцікавився й наказав це місце розрити». Знайшли дві труни з мармуру, в яких, згідно написів, були кістки князя Володимира та його дружини Ганни. Петро Могила звернувся до царя Михайла Федоровича по гроші на новий мармуровий саркофаг для князя. Він хотів установити його в Київському Софійському соборі. Однак вийшло так, що мощі князя поділили ось у який спосіб... Правицю віддали на зберігання до Софії київської, нижню щелепу — до Успенського собору в Москві, череп — до Успенського собору Києво-Печерської лаври (біля правого боку великого іконостасу в срібній раці поклав у 1635 році Петро Могила). Решта залишилась у Десятинній церкві, де тільки 1842 року з'явився мармуровий надгробок з написом, що там лежать кістки князя Володимира й Ганни. У 1918 році цей саркофаг перенесено до Київського історичного музею, після чого він експонувався в Софії.
Монумент князю Володимиру височить на київській кручі й нагадує про далекі історичні події...
Повідомлення про поховання письменників періоду Київської Русі почнемо з Києво-Печерської лаври, територію якої варто поділити на відповідні частини: печери, Успенський собор, кладовища на Ближніх і Дальніх печерах, території біля храмів і самі храми.

 

За хронологією в Ближніх печерах поховані:

ЄФРЕМ ( XI ст. — 1105, Переяслав) —церковний діяч, переяславський єпископ, другий після Іларіона київський митрополит (1089—1097) руського походження. Переклав для Феодосія Печерського Студійський монастирський устав.

Спочатку був похований у переяславській Михайлівській кафедральній церкві, згодом як святий перенесений до Ближніх печер.

НИКОН ( XI ст.—1088) —літописець, церковно-політичний діяч Київської Русі, четвертий ігумен Лаври, названий Великим. Продовжував «Київський літопис», уточнив хронологію написаного до нього зводу. Цей літопис став одним із джерел «Повісті врем'яних літ».

НЕСТОР (1056—1114, за іншими відомостями 1116) — літописець, чернець Лаври (з 1074 р.), згодом ієродиякон. Був високоосвіченою людиною, знав іноземні мови. Написав «Повість врем'яних літ», «Житіє Феодосія, ігумена Печерського», йому приписують також «Читання про життя й згублення Бориса і Гліба».
У 1829 р. над срібною ракою Нестора встановлено мідну карбовану й позолочену меморіальну дошку: «Преподобному Нестору-летописцу от Общества истории й древностей Российских при императорском Московском Университете 1829 года октября 27 дня при Киевском митрополите й почетном члене онояо Евгении в председательство сим обществом генерала Писарева 1829 год».
Один з київських провулків найменовано на честь літописця. У 1873 р. його ім'ям було названо історичне товариство. Меморіальна дошка на честь Нестора встановлена на будинку № 4 на території Лаври.
У 1981 р. Є. І. Даниловою проведена графічна ре­конструкція зовнішності Нестора. У 1986 р. С. О. Нікітін (Москва) виконав пластичну реконструкцію й виготовив погруддя, що експонується в Лаврі.
У 1988 р. вірменський скульптор Ф. М. Согоян встановив у сквері біля Лаври пам'ятник Нестору.

ГЕОРГІЙ ( XI ст.) — автор полемічного твору проти латинян, київський митрополит (1062—1079), грек за походженням.

МИКОЛА (Святоша, Святослав Давидович; дру­ га половина XI ст.— середина XII ст.) — збирач книг, які подарував Києво-Печерському монастирю, ченцем якого став у 1106 р., чернігівський князь, син чернігівського князя Давида Святославича, онук Святослава Ярославича, засновника Успенського со­ бору.

НИФОНТ (бл. 1100—18. IV . 1157) —автор відпо­ відей на догматичні запитання, які ставив йому дия­ кон і уставник новгородського Антонієвого монастиря, чернець лаврського монастиря, новгородський єпископ (у 1130 р.),"за невизнання Клима Смолятича київським митрополитом ув'язнений у 1147 р. до лаврської печери, де й помер. Визнаний святим. Про Ни- фонта написано «Житіє».
Спочатку похований у Дальній печері, згодом (невідомо коли) перенесений до Ближньої.

СИІУІОН (друга половина XII ст.—22.У.1226, Во­ лодимир на Клязьмі) — автор, разом з Полікарпом, «Києво-Печерського патерика», чернець Києво-Печерського монастиря, єпископ володимирський і суздальський. Заповів перенести себе до Лаври, в Ближ­ ні печери.

ПОЛ1КАРП ( XI ст.— після 1233) — літописець, послання до нього єпископа володимирського й суздальського Симона поклали основу «Києво-Печерського патерика», чернець Києво-Печерського монастиря, автор оповідань.

ДЮНІСІЙ (в миру Давид; 1300, Київщина - 15.Х.1385) —проповідник, юнаком став ченцем Києво-Печерського монастиря, згодом полишив його й на Півночі заснував Печерський Вознесенський монастир (1330) і звідти висвячений (1371) в сан єпископа суздальського й нижньогородського. Дмитрій Донськой поставив його митрополитом київським (1383), за це його київський князь Володимир Ольгертович відправив до в'язниці й тримав там майже до смерті.
Похований у Ближніх печерах. Мощі загинули під час однієї з татарських навал.

У Дальніх печерах поховані:

ІЛАРІОН ( X ст.— до 1054) — письменник, автор «Слова про закон і благодать», призначений в 1051 р. Ярославом Мудрим київським митрополитом. Відстоював політичну й культурну незалежність Київської Русі.

Велика соборна церква, або Успенський собор Києво-Печерської лаври, будівництво якого завершилось у 1077 р., майже одразу став усипальницею для знатних і славнозвісних осіб. У 1831 р. Євген ...

( пропущено 290 страниц )

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

«А»

Абраменко Федір Харитонович
Абчук Абрам Пінхусович
Авраменко Олександр Іванович
Автомонов Павло Федорович
Адабаш Аполінарія Олександрівна
Адельгейм Євген Георгійович
Аксакова Софія Сергіївна
Аландський Павло Іванович
Александрович Тихін Тимофійович
Александровський Григорій Володимирович
Алфер'ев Сергій Петрович
Амфітеатров Яків Кузьмич
Анастасевич Сергій Григорович
Андріевський Олексій Олександрович
Андрієвський Павло Аркадійович
Андріяшев Олексій Хомич
Анісов Василь Федорович
Антоненко-Давидович Борис Дмитрович
Антонович Володимир Боніфатійович Афанасій

«Б»

Бабишкін Олег Кіндратович
Багмут Йосип Андрійович
Бажан Микола Платонович
Базилевич Дмитро Ілліч (див. Веніамін)
Баймут Теодор Васильович
Балабан Борис Олександрович
Балика Богдан Янькович
Балясна Рива Наумівна
Бантиш-Каменський Дмитро Миколайович
Баранцев Костянтин Тимофійович
Барщевський Василь Гаврилович
Басенко Костянтин Якович
Басе Іван Іванович
Батюшков Василь Миколайович
Бахтинський (див. Сенгалевич)
Бат Яків Васильович
Башмак (див. Бат Я. В )
Бедзик Дмитро Іванович
Бейлін Павло Юхимович
Бердяев Сергій Олександрович
Бережний Василь Павлович
Березіна (див. Дніпрова-Чайка)
Беренштам Вільям Людвикович
Беринда Памво
Беринда Степан
Бернасівська Вікторія Петрівна
Бегичев Матвій Семенович
Белєнков Борис Антонович
Бібіков Віктор Іванович
Біленко Зіновій Якович
Білецький Олександр Іванович
Білодід Іван Костьович
Білоштан Яків Порфирович
Близнець Віктор Семенович
Блонницький Іаков
Бобир Діодор Миколайович
Бобир (див. Дорошенко)
Бобровницький Ікни Матвійович
Богородицький ІоанІІ Георгійович
Богородицький Сава Йосипович
Бргуцький Мусій Кирилович Бойко
Грищ.ко Пилипович
Бойко Іван Захарович
Бойчак Іван Яремович
Бойченко Олександр Максимович
Болховитинов Євфимій Олексійович
Большак Василь Григорович
Бонч-Бруєвич Дмитро Якович
Борецький Іов
Борзяк Дмитро Семенович
Бугайко Тетяна Федорівна
Бугайко Федір Федорович
Будяк Юрій Якович
Булатович Микола Євгенович
Булаховський Леонід Арсенович
Булгаков Панас Іванович
Булгаков Сергій Іванович
Буревій Кость Степанович
Бурлака Федір Миколайович
Буряківський Юрій Олександрович
Буцень Олег Васильович

«В»

Вакар Володимир Вікторович
Валаев Рустем Георгійович
Василевська Ванда Львівна
Василевська (див. Дніпрова-Чайка)
Васильченко Степан Васильович
Васютинський Ксенофонт Семенович
Вацик (див. Земляк)В. С.
Веніамін
Верниківська Юлія Георгіївна
Вертинський Микола Петрович
Виговський Володимир Степанович
Висікай Панас Захарович
Висоцький Володимир Вікентійович
Вишня Остап
Вігурська Галина Василівна
Вільний Володимир Миколайович
Вільховий Петро Якимович
Владимиров Петро Володимирович
Владко Володимир Миколайович
В лизько Олекса Федорович
Войтушенко Віра Денисівна
Войцехович Василь Олександрович
Волгіна Тетяна Іллівна
Волинський Петро Костьович
Волинянин Василь
Володимир Мономах
Волошин Іван Іванович
Волчков (див. Вільний)
Воронько Платон Микитович
Воскрекасенко Сергій Іларіонович
Воскресенський Костянтин Миколайович
Вояківська (див. Грушевська)

«Г»

Галинківський Михайло Андрійович
Галяховський Яків
Гамалей Ксенофонт Михайлович
Ге Іоанн Миколайович
Ґедзь Юхим
Гедройц Віра Гнатівна
Георгій
Герасименко Володимир Якович
Гервасій
Гереминович (див. Стах)
Гізель Інокентій
Гіляров Олексій Микитович
Гіргас Володимир Федорович
Гірник Микола Андрійович
Гірс Костянтин Костянтинович
Гнатовський Володимир Антонович
Гнатюк Микола Пилипович
Гов'ядовська Надія Олександрівна
Гоголь Михайло Венедиктович
Голенківський Варлаам
Головко Андрій Васильович
Гольденвейзер Олександр Соломонович
Голованівський Сава Овсійович
Гончаренко Іван Іванович
Горбашов Леонід Наумович
Гордеєв Семен Мойсейович
Горецький Петро Йосипович
Городецький Микола Миколайович (див. Флавіан)
Городськой Яків Зіновійович
Горянський Павло Ієрофійович
Госкінс Яків Якович
Гошкевич (див. Бурлака)
Гошкевич Іоанн Антонович
Гребенюк Іван Федорович
Григорій — творець канонів
Григорович-Барський Василь Григорович
Григорович-Барський Петро Олександрович
Григор'єв Григорій Прокопович
Гриневич-Кузьмін Марат Юхимович
Гринько Дмитро Григорович
Грицай Михайло Семенович
Грицько (див. Бойко) Г. П.
Грицько-Григоренко Олександра Євгенівна
Грінчак Василь Якович
Грінченко Борис Дмитрович
Грінченко Марія Миколаївна
Грінченко Настя Борисівна
Гроха Лаврін Прокопович
Грубер Іона Ісаакович
Грунський Микола Кузьмич
Грузинський Олександр Сергійович
Грушевська Марія Сильвестрівна
Грушевська Ольга Олександрівна
Грушевський Михайло Сергійович
Губенко Павло Михайлович (див. Остап Вишня)
Гудович Іван Васильович
Гулак-Артемовський Ельпідор Петрович
Гуляєв Михайло Спиридонович
Гундич Юрій Наумович Гуревич (див. Первомайський)
Гутурб Франц Петрович

«Д»

Дашкієв Микола Олександрович
Дей Олексій Іванович
Дейша Віра Устимівна
Демич Василь Федорович
Демченко Галина Олексіївна
Демченко Яків Григорович
Деполович Лідія Платонівна
Дзик Мелетій
Діденко Василь Іванович
Діденко Вячеслав Лукич (див. Чорний-Діденко)
Дідківська (див. Тобілевич)
Дінкевич Йосип Львович
Діонісій
Дмитерко Любомир Дмитрович
Дніпрова-Чайка Людмила Олексіївна
Добровольський Аркадій Захарович
Добровольський Спиридон Петрович
Довгалевський Михайло
Долгорукова Наталя Борисівна
Доленго'-Клоков Михайло Васильович
Должиков Павло Петрович
Дольд-Михайлик Юрій Петрович
Домбровський Василь Федорович
Домецький Гавриїл
Донець Григорій Прокопович
Донець Михайло Іванович
Дорофіевич Гаврило
Дорошенко Ольга Іванівна
Дорошкевич Олександр Костьович
Досвітній Олесь Федорович
Досифей
Драгоманова Людмила Михайлівна
Драгоманова О. П. (див. Пчілка Олена)
Дроб'язко Євген Антонович
Дрофань Анатолій Павлович
Дубинський Ілля Володимирович
Дубілет Мойсей Йосипович
Дубов Микола Іванович
Дубович Михайло Тадейович
Дудка-Степович (див. Степович) А. І.
Думитрашко Костянтин Данилович
Дучинська Олександра Тимофіївка
Дяченко Олександр Сергійович
Д'яконов Олександр Григорович

«Е»

Екземплярський Василь Ілліч
Епік Григорій Данилович

«Є»

Євген
Євген (див. Болховитинов Євфімій Олексійович)
Ємельянов Олександр Олександрович
Єніна Віра Михайлівна
Єпифаній, проповідник
Єпифаній, архімандрит
Єфименко-Коцюбинська Зоя Андріївна
Єфрем

«Ж»

Житецький Гнат Павлович
Житецький Павло Гнатович

«З»

Забара Натан Ілліч
Забашта Любов Василівна
Забелін Олексій Іванович
Забіла Наталя Львівна
Заборовський Рафаїл
Завадський Юзеф
Загродський Андрій Олександрович
Задерацький Микола Петрович
Зайцева Тетяна Варфоломіївна
Закржевський Олександр Карлович
Заруба Юрій Володимирович
Зарудний Микола Якович
Захаржевський Валер'ян Петрович
Зданевич Борис Іванович
Земка Тарас Львович
Земляк Василь Сидорович
Зеров Дмитро Костьович
Зима Олександр Вікторович
Зісман Марк Давидович
Знаменський Іван Юхимович
Золотаревський Ісаак Якович
Зоря Юхим Петрович
Зубковський Юрій Миколайович

«І»

Іаков-мніх
Івакін Юрій Олексійович
Іваненко Валерія Володимирівна
Іваненко Семен Григорович
Іванов (див. Меженко) Ю. О.
Іванов Віктор Михайлович
Іванов Святослав Павлович
Іващенко Петро Семенович
Ігнатович Віктор Володимирович
Ігнатович Олександра Федорівна
Ієремія
Іконников Володимир Степанович
Іларіон, митрополит
Іларіон, архимандрит
Іоанн І
Іоанн II
Іогансон Франц Олександрович
Іриней (див. Фальківський І. Я.)
Ірлявський Іван Іванович
Іщук Арсен Олексійович

«Й»

Йогансен Майк

«К»

Кавалерідзе Іван Петрович
Каган Абрам Якович
Калинович Михайло Якович
Калянник Іван Іванович
Кальнофойський Афанасій
Каманін Іван Михайлович
Кантемір Дмитро Костянтинович
Карасьова-Крижицька Віра Євгенівна
Кардиналовський Михайло Георгійович
Каспрук Арсен Арсенович
Касьяненко Галина Григорівна
Кащенко Микола Феофанович
Кезма Тауфік Гаврилович
Кизаревич Філофей
Кириленко Іван Улянович
Кирило 1
Кирилович Йосиф
Кирилюк Євген Прохорович
Кириченко Ілля Микитович
Кисельов Йосип Михайлович
Кисельов Леонід Володимирович
Кисельов Михайло Никанорович
Кисельов Олександр Іванович
Кіпніс Ісаак Наумович
Клебановський Павло Іванович
Клименко Яків Дмитрович
Климент Смолятич
Кобилецький Юрій Свиридович
Кобилянський Володимир Олександрович
Ковалевський Володимир Володимирович
Ковалевський Микола Васильович
Коваленко Гаїна Симонівна
Коваленко Леонід Миколайович
Коваленко Борис Львович
Коваль Анатолій Ілліч
Ковальський Францішек
Кокта Михайло Данилович
Колесник Петро Йосипович
Кологойда Іван Гнатович
Колосов Олексій Михайлович
Колтоновська (див. Лихнякевич)
Коляда Григорій Іванович
Комишанченко Максим Павлович
Конвісар Володимир Тимофійович
Кондратенко Віктор Андрійович
Кониський Олександр Якович
Конщин-Третій Микола Миколайович
Конюскевич Павло
Копиленко Олександр Іванович
Копистенський Захарія
Копиця Давид Демидович
Корецький Юрій Володимирович
Корнійчук Олександр Євдокимович
Корольов Павло Якович
Корсунська Берта Льаівна
Косач Михайло Петрович
Косач Ольга Петрівна (див. Пчілка Олена)
Косач Петро Антонович
Косач (див. Грицько-Григоренко) О. Є.
Косач (див. Тесленко-Приходько) О. А.
Косач-Квітка Лариса Петрівна (див. Леся Українка)
Косинка Григорій Михайлович
Косматенко Анатолій Денисович
Косов Сильвестр
Косяченко Григорій Памфілович
Кочерга Іван Антонович
Кочур (див. Кочура) П. Ф.
Кочура Панас Федорович
Кравченко Євген Сергійович
Красицький Дмитро Филимонович
Красицький Фотій Степанович
Кривенко Євген Іванович
Крижанівський Андрій Степанович
Крижанівський Юхим Михайлович
Крижевич Євген Дмитрович
Кришинський Яків Іванович
Кропивницька Ольга Марківна
Кротевич Євген Максимович
Крохіна Ольга Семенівна
Крушельницький Іван Антонович
Крушельницький Тарас Антонович
Куда Яків Маркіянович
Кудашев Сергій Данилович
Кудашева Марія Сергіївна (див. Подолинська)
Кудрявцев Петро Павлович
Кулеба Григорій Іванович
Кульженко Василь Стефанович
Кульженко Стефан Васильович
Кундзіч Олексій Леонардович
Кучер Василь Степанович
Кучинська (див. Драгоманова)
Кушко Іван Михайлович
Кушнір Віктор Степанович

«Л»

Лавриненков Володимир Дмитрович
Лазня Віктор Панасович
Лазурін-Баєвський Соломон Мойсейович
Лановенко Петро Климентійович
Лашкевич Олександр Степанович
Ле Іван Леонтійович
Лебєдинець Михайло
Лебединцев Андрій Гаврилович
Лебединцев Петро Гаврилович
Лебединцев Феофан Гаврилович
Леванда Іоанн
Левітіна Софія Марківна
Левченко Григорій Андрійович
Левченко Сергій Пилипович
Леонтович Марія Степанівна
Леонтович-Адольфінська Людмила Володимирівна
Лесевич Володимир Вікторович
Лесевич (див. Леонтович-Адольфінська)
Лєсков Михайло Семенович
Лескова Марія Петрівна
Лєскова Ольга Семенівна (див. Крохіна)
Линицький Петро Іванович
Линцевський (див. Гервасій)
Лисенко Андрій Віталійович
Лисенко Андрій Євменович
Лисенко Віталій Романович
Лисенко Микола Віталійович
Литвин Юрій
Лихнякевич Євгенія Юр'ївна
Ліницький Варлаам
Лінниченко Андрій Іванович
Літневський Геннадій Євгенович
Лобанов Леонід Григорович
Лобода Андрій Митрофанович
Логвиненко Віталій Андрійович
Лойцкер Юхим Борисович
Ломинська Тетяна Василівна
Лукаш Микола Олексійович
Лукашевич Іван Якович
Лукашевич Платон Якович
Лукашевич (див. Ріттер)
Луначарська Софія Миколаївна
Луначарський Платон Васильович
Лунд Микола Миколайович
Лутовинов Микола Олександрович
Луценко Дмитро Омелянович
Ляскоронський Сильвестр

«М»

Майстренко Яків Васильович
Маківчук Федір Юрійович
Максимович Іоанн Петрович
Максимович Михайло
Максимович Олександр Федорович
Максимович Павло Петрович
Малинький Федір Михайлович
Малишко Андрій Самійлович
Малінін Василь Миколайович
Манасія (див. Максимович)
Маркевич Олександр Миколайович
Маркевич Андрій Парменовнч
Марковський Петро Леонтійович
Мартич Юхим Маркевич
Марунич Ольга Іванівна
Марфієвич Микола Іванович
Марцинковський Антоній Якса
Масальський Володимир Іванович
Масенко Терень Германович
Маслов Василь Іванович
Маслов Сергій Іванович
Мєгелик Дмитро Тихонович
Меженко Юрій Олексійович
Мельник Володимир Кононович
Мельник Онисим Петрович
Менчиць Володимир Амвросійович
Микитенко Іван Кіндратович
Микол а-Святоша
Миколайчук Іван Васильович
Милославський (див. Афанасій)
Мисник Прокіп Дмитрович
Митрофан (див. Довгалевський)
Михайличенко Гнат Васильович
Михайло
Михайло (див. Заборовський)
Михайлов Василь Миколайович
Михайлова (див. Луначарська)
Михалевич Олександр Володимирович
Михальчук Костянтин Петрович
Мішура Степан Кирилович
Могила Петро
Могилевич Михайло Юхимович
Могилянський Євстафій (див. Єпифаній)
Мойсей
Мойся (див. Ле І. Л.)
Мокрієв Юрій Олексійович
Монастирський Інокентій
Моргаєнко Петро Давидовим
Мороз Захар Петрович
Моруга Василь Васильович
Мужиловський Андрій
Музиченко Олександр Федорович
Муравйов Андрій Миколайович
Мурашко Микола Іванович
Мусін-Пушкін Володимир Олексійович

«Н»

Нагнибіда Микола Львович
Назаревський Олександр Андріанович
Назаренко Юрій Іванович
Наумов Михайло Іванович
Наумович Андрій
Наумович Іоанн
Нащинський Давид
Негребецький (див. Іларіон)
Некрашевич Іван Георгійович
Нектарія (див. Долгорукова)
Немирович Іван Олексійович
Нестор
Нехода Іван Іванович
Нечуй-Левицький Іван Семенович
Никифор
Никон
Нифонт
Нілова Параскева Михайлівна
Ніцкевич Іоанн Васильович
Новицький Михайло Михайлович
Носенко Олекса Єрмолайович

«О»

Овруцька Марія Яківна
Оглоблін Микола Якович
Оксенович-Старушич Ігнатій
Олевський Лев Борисович
Олесницький Яким Олексійович
Олійник Степан Іванович
Онацька Надія Даміанівна
Оровецький Павло Андрійович
Острозький Костянтин Іванович
Отроковський Володимир Михайлович

«П »

Павло (див. Підпалин Петро)
Павловська Лідія Юхимівна
Падалка Никифор Іванович
Палажченко Олексій Овсійович
Панч Петро Йосипович
Панченко (див. Панч П. Й.)
Паньківський Кость Федорович
Парфененко (див. Грушевська)
Парфенія (див. Адабаш)
Пархомовська Олена Емануїлівна
Патрус-Карпатський Андрій Михайлович
Паустовська Галина Георгіївна
Паустовська Марія Георгіївна
Первомайський Леонід Соломонович
Петренко Юрій Петрович
Петров Віктор Платонович
Петров Григорій Андрійович
Петров Микола Іванович
Петров Юрій Васильович
Пивоваров Микола Пилипович
Пихно Марія Костівна
Півницький Василь Федорович
Підгайний Леонід Єрофійович
Підгурський Давид Олександрович
Підмогильний Валеріан Петрович
Підпалин Володимир Олексійович
Підпалий Петро (ієромонах Павло)
Підсуха Олександр Миколайович
Пільгук Іван Іванович
Пільчевський Олексій Іванович
Пінчевський Мар Михайлович
Пінчевський Михайло Якович
Плетенецький Єлисей Михайлович
Плоткін Григорій Давидовим
Плужник Євген Павлович
Плющ Павло Павлович
Поважна Валентина Миколаївна
Подолинська Марія Сергіївна
Подолинський Андрій Іванович
Подолинський Сергій Андрійович
Покос (див. Будяк)
Полетика Олексій Андрійович
Полікарп
Полторацький Олексій Іванович
Полуян Сергій Єпіфанович
Попов Павло Миколайович
Порошин Семен
Поторжинський Матвій Арсенович
Потоцький Павло Платонович
Почаський Софонія
Пригара Марія Аркадіївна
Прилюк Дмитро Михайлович
Прилюк Надія Юхимівна
Приходько Надія Юхимівна
Проценко Микола Данилович
Пузина Костянтин
Пучко Іван Іванович
Пчілка Олена

«Р»

Радивиловський Антоній
Радченко Володимир Григорович
Радченко Костянтин Федорович
Радченко Петро Андрійович
Раєвський Петро Іванович
Райцин Єфроїм Хананійович
Рафаїл
Рафальський Василь Лукич
Ренненкампф Микола Карлович
Речмедін Валентин Остапович
Ржевуський Едвард
Рибак Натан Самійлович
Рибинський Василь Степанович
Рилєєв Федір Андрійович
Рильський Богдан Максимович
Рильський Максим Тадейович
Різниченко Володимир Васильович
Ріттер Софія Іванівна
Рклицький Михайло Васильович
Розов Василь Михайлович
Романович-Ткаченко Наталя Данилівна
Рубашов Михайло Борисович
Рудиковський Євстафій Петрович
Русов Олександр Олександрович
Ряппо Анфіса Йосипівна
Ряппо Ян Петрович

«С»

Сабалдир Григорій Олександрович
Савицький Олексій (див. Ґедзь Ю.)
Савицький Степан Васильович
Савченко Михайло Максимович
Садовський Микола Карпович
Сакидон Сидір Йосипович
Саксаганський Панас Карпович
Самсонов Лев Миколайович
Санов Лазар Самійлович
Сарнацька Ольна Яківна
Сафонович Феодосій
Сварчевський Микола Львович
Свидницький Анатолій Патрикійович
Селецький Петро Дмитрович
Селін Олександр Іванович
Сенгалевич Федір Миколайович
Сенченко Іван Юхимович
Серпілін Леонід Семенович
Сиваченко Микола Єфремович
Сидоренко Галина Кіндратівна
Симиренко Василь Федорович
Симон
Симоненко Іван
Синегуб Микола Силич
Синенко Володимир Іванович
Сиротюк Микола Йосипович
Сікачка Іван Васильович (див. Леванда І.)
Скворцов Костянтин Іванович
Скляр Феофан Федорович
Скляренко Семен Дмитрович
Скоморовський Рафаїл Соломоновим
Скрипаль (див. Досвітній) О. Ф.
Сліпчук Петро Олексійович
Смілянський Леонід Іванович
Смолич Юрій Корнійович
Смульсон (див. Санов) Л. С.
Снегірьов Іван Тимофійович
Сно Ольга Павлівна
Собко Вадим Миколайович
Соботович Володимир Олександрович
Солонько Леонід Тихонович
Сольський Степан Михайлович
Сосюра Володимир Миколайович
Старинкевич Єлизавета Іванівна
Старицька Марія Михайлівна
Старицький Михайло Петрович
Стах Тетяна Йосипівна
Стебницький Петро Януарович
Стельмах Михайло Панасович
Степович Андроник Іоакимович
Стешенко Іван Матвійович
Стешенко Ірина Іванівна
Сторчак Кіндрат Маркевич
Страшкевич Кіндрат Федорович
Страшкова Поліна Антонівна
Стрілець (див. Косинка Г.)
Строковський Микола Миколайович
Струєв Вадим Олександрович
Стус Василь Іванович
Судовщикова (див. Грицько Григоренко)
Суптеля Дмитро Васильович
Суслопаров Микола Захарович
Сухинський Олексій Васильович
Суходольський Володимир Олексійович

«Т»

Табачников Хаскель Хаїмович
Талалаєвський Матвій Аронович
Тальберг Микола Германович
Тардов Михайло Семенович
Тарновський Василь Васильович
Тарновський Микола Миколайович
Тартаковський Борис Семенович
Теліга Олена Іванівна
Тельман Ісаак Григорович
Тельнюк Станіслав Володимирович
Тенета Борис Йосипович
Терещенко Микола Іванович
Тесленко Олександр Костянтинович
Тесленко-Приходько Олена Антонівна
Тесленко-Приходько (див. Ломинська)
Тихий Олекса
Тихомиров Тихін Васильович
Тихонов Михайло Костянтинович
Тичина Павло Григорович
Ткаченко Валентина Данилівна
Ткаченко Микола Михайлович
Тобілевич Софія Віталіївна Тобілевич (див. Садовський)
Тобілевич-Кресан Марія Іванівна
Трегубов Єлисей Кипріанович
Тризна Йосип
Трипільський Андрій Володимирович
Тростянецький Арон Абрамович
Трофимович-Козловський Ісайя
Троцький Павло Антонович
Тулов Михайло Андрійович
Тулуб Єлизавета Василівна
Тулуб Зінаїда Павлівна
Тулуб Павло Олександрович
Турчанінова Ганна Олександрівна
Турчинська Агата Федорівна
Тутківська (див. Єно)
Тютюнник Григір Михайлович

«У»

Українка Леся
Урін Дмитро Еріхович
Усачов Петро Олексійович
Усенко Павло Матвійович
Ушаков Микола Миколайович
Ушинський Костянтин Дмитрович

«Ф»

Фаворов Назар Антонович
Фалікман Іхіл Шмулевич
Фальківський Дмитро Никанорович
Фальковський Іван Якимович
Фаминський Віктор Іоасафович
Федоров Олексій Федорович
Феодосій Грек
Феодосій Печерський
Филипович Афанасій
Філадельф (див. Пузина К.)
Флавіан
Флоринський Микола Іванович
Флоринський Тимофій Дмитрович
Франко Тарас Іванович

«X»

Харчук Борис Микитович
Хінкулов Леонід Федорович
Ходченко Павло Семенович
Хоменко Варвара Григорівна
Хоменко Іван Євтихійович
Хоружинська (див. Ігнатович)
Хорунжий Анатолій Мефодійович
Хуторян Антон Семенович

«Ц»

Циба (див. Чабанівський)
Циганенко Іоанн (див. Євген)
Цитович Іван Павлович
Цілуйко Кирило Кузьмич

«Ч»

Чабанівський Михайло Іванович
Чалий Дмитро Васильович
Чалий Михайло Корнійович
Чередниченко Варвара Іванівна
Чернявський Шльома Борисович
Черняхівська Вероніка Олександрівна
Черняхівський Олександр Григорович
Чорний-Діденко Юрій
Чумак Василь Григорович

«Ш»

Шабліовський Євген Степанович
Шамота Микола Захарович
Шамрай Агапій Пилипович
Шарлемань Микола Васильович
Шаховський Семен Михайлович
Шевченко Людмила Прокопівна
Шевченко Роман
Шеремет Микола Спиридонович
Шереметьєва (див. Долгорукова)
Шерстюк Григорій Пилипович
Шерстюк Людмила Сергіївна
Шиян Анатолій Іванович
Шкаровський Ісай Ісаакович
Шовгенова (див. Тєліга)
Шпак Микола Іполитович
Шпорта Ярослав Гнатович
Шульгіна (див.Горбаиюв)
Шульман (див. Пихно)
Шумило Микита Михейович

«Щ»

Щеглова Софія Олексіївна
Щербачова (див. Яновська)
Щербина Іван Савич
Щоголів Василь Матвійович
Щоголів Никифор Іванович

«Ю»

Юзефович Михайло Володимирович
Юнк Олександр Августович

«Я»

Якимович Тетяна Кіндратіївна
Яновська Любов Олександрівна
Яновський Феофіл Гаврилович
Яновський Юрій Іванович
Яриш Федір Лефтійович
Ярковський Павло Йосипович
Ярон Сергій Григорович
Ярослав Мудрий
Яроцький Василь
Якович Ясинський Варлаам
Ятко-Ятченко Микола Михайлович
Ященко Лариса Андріївна

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Поховання

•  Десятинна церква

•  Києво-Печерська лавра

а) Ближні печери

б) Дальні печери

в) Успенський собор

г) Біля Успенського собору

д) кладовище на Дальніх печерах

е) кладовище на Ближніх печерах

є) Хрестовоздвиженська церква

ж) Не встановлено де

з) Китаївська пустинь Лаври

і) Спасо-Преображенська пустинь Лаври

•  Софійський собор

•  Видубицький монастир

•  Златоверхо-Михайлівський монастир

•  Кирилівський монастир

•  Братський монастир

•  Щекавицьке кладовище

•  Аскольдова могила

•  Флорівський монастир

•  Старе Байкове кладовище

•  Нове Байкове кладовище

•  Сретенська церква

•  Пріорка

•  Андріївська церква

•  Вознесенська церква

•  Покровський монастир

•  Лук'янівське кладовище

•  Звіринецьке кладовище

•  Куренівське кладовище

•  Солом'янське кладовище

•  Переїзд до Сирця

•  Погост Миколаївської церкви в Святошині

•  Лук'янівське єврейське кладовище

•  Коло Аносівського саду

•  Звіринецькі печери

•  Корчуватське кладовище

•  Лук'янівське військове кладовище

•  Совки

•  Міське кладовище на Берківцях

•  Лісове кладовище

•  Крематорій, кладовище

•  Північне кладовище

•  Бабин ЯрPfeil